Bize Ulaşın

İletişim Formu

Adres

Ovacık Mah. Hürriyet Cad. Kutay Apt. No:26/2 Kırıkkale

Telefon

+90 (318) 333-33-34

Faks

+90 (318) 333-33-34

Vizyonumuz

HAKKIMIZDA

Vizyonumuz

ANT Harita

 

  • Farklı meslek grupları ve uzmanlık bilgilerine saygı duyan bir anlayışla onlarla işbirliği çerçevesinde projeler üretip geliştirmeyi
  • Dünya ve Türkiye’deki uygulamaları eleştirel tarzda yakından izleyerek örnek ve iyi uygulamalar yapmayı
  • Kamu yararını birincil hedef olarak görmeyi
  • Piyasacı ve dar meslekçi yaklaşımların ötesine geçerek toplum için şehircilik ilkesini benimsemeyi
  • Hukuka ve yasalara saygılı çalışmayı
  • Her türlü proje ve uygulamada mevcut yasal çerçeve içinde işverenin çıkar ve hukukunu gözetmeyi

 

kendine vizyon edinmiştir.

Misyonumuz

ANT Harita olarak misyonumuz

 

  • Çevreye duyarlı, kaliteli, teknoloji ve bilgiyi başarılı ve tecrübeli insan kaynakları ile etkin ve verimli şekilde kullanmak
  • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın beklentilerini zirveye çıkarmak
  • Haritacılık ilkeleri ve mühendislik etiğine bağlı kalarak, verdiğimiz kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamaktadır.

 

İlkelerimiz

Bir haritacının temel görevi; zamanında, doğru ve ülkesine fayda sağlayacak harita ve harita bilgisi üretmektir.

 

Bu görev;

 

  • Etik ve mesleki değerlere uyularak
  • Bilimsel ve mesleki gelişmeler izlenip, edinilen bilgiler paylaşılarak
  • Emek harcanıp, itinalı, özverili ve düzenli çalışılarak
  • Verimlilik ve etkinlik ön planda tutularak
  • Harita ve harita bilgisinin tanıtılması ve yaygın kullanılması için çaba harcanarak
  • İleri görüş ve çağdaş düşünceyle yaratıcı fikir ve yeni yöntemler oluşturularak yerine getirilir.